Kategoria K44
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 3 z 3.
DANE ARCHIWALNE G568 2008Region (NUTS 2)6
-
REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA G629 2016-2022Region (NUTS 2), Powiat105
-
SEKTOR NON-PROFIT G446 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)190
Do sektora zaliczamy podmioty, które spełniają następujące warunki: 1) są w odpowiednim stopniu sformalizowane (np. w wyniku zarejestrowania we właściwym urzędzie), lub przynajmniej ich cele, sposób działania i struktura mają charakter trwały, 2) są instytucjonalnie odrębne od administracji publicznej, 3) mają charakter niezarobkowy (działają nie dla zysku i nie rozdzielają ewentualnej nadwyżki między swoich członków, pracowników itp.), 4) są samorządne (władze i kierunki działania określane są wewnątrz organizacji), 5) charakteryzują się dobrowolnością uczestnictwa w działalności organizacji. Do badanej grupy zaliczono: aktywne stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców. Dane pomiędzy 2008 a 2010 rokiem nie są w pełni porównywalne. W 2008 roku do organizacji ogółem nie wliczano organizacji pracodawców oraz samorządu gospodarczego i zawodowego.