Kategoria K37
Grupa G502
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Wybory do Parlamentu Europejskiego P3200 2009, 2014, 2019Region (NUTS 2)4
Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory w 2009 roku w dniu 7 lipca; wybory w 2014 roku w dniu 25 maja; wybory w 2019 roku w dniu 26 maja.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej P3199 2005, 2007, 2011, 2015, 2019Region (NUTS 2)10
Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory w 2005 roku w dniu 25 września; wybory w 2007 roku w dniu 21 października; wybory w 2011 roku w dniu 9 października; wybory w 2015 roku w dniu 25 października; wybory w 2019 roku w dniu 13 października.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej P3198 2005, 2010, 2015, 2020Region (NUTS 2)8
Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory w 2005 roku: pierwsza tura w dniu 9 października, druga tura w dniu 23 października; wybory w 2010 roku: pierwsza tura w dniu 20 czerwca, druga tura w dniu 4 lipca, wybory w 2015 roku: pierwsza tura w dniu 10 maja, druga tura w dniu 24 maja; wybory w 2020 roku: pierwsza tura w dniu 28 czerwca, druga tura w dniu 12 lipca.
Wybory radnych do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2018 r. wg województw P3918 2018Region (NUTS 2)32
Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Samorząd terytorialny - wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), powstały z mocy prawa związek regionalnego lub lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty i województwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Art. 169. 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. 3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa. 4. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.
Wybory samorządowe w 2014 i 2018 roku wg powiatów i gmin P3581 2014, 2018Powiat, Gmina16
Dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory w 2014 roku: pierwsza tura w dniu 16 listopada, druga tura w dniu 30 listopada; wybory w 2018 roku: pierwsza tura w dniu 21 października, druga tura w dniu 4 listopada. Samorząd terytorialny - wspólnota samorządowa ludzi oraz terytorium, które zamieszkują. Wyodrębniony ze struktury państwowej (osobowość prawna), powstały z mocy prawa związek regionalnego lub lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania zadań publicznych. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty i województwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Art. 169. 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. 2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. 3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa. 4. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące.