Kategoria K2
Grupa G560
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Członkowie zarządów gmin wg funkcji P1315 1995-2001Gmina5
-
Członkowie zarządu w miastach na prawach powiatu wg funkcji P1327 1999-2001Powiat5
-
Planowanie przestrzenne - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy P2603 2007-2008Gmina7
Dotyczą wyłącznie decyzji wydanych w roku sprawozdawczym.
Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podst. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. P2604 2007-2008Gmina19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podst. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P2602 2007-2008Gmina19
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.