Kategoria K28
Grupa G567
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 12.
Nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej wg PKD 2007 - ESA 1995 P2926 2000-2011Region (NUTS 2)20
Tablica zasilana w październiku danymi za rok t-2 ("t" dotyczy roku, w którym dokonuje się zasilenia). Kategorie makroekonomiczne opracowano zgodnie z zasadami systemu rachunków narodowych oraz zaleceniami "Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995)".
Nakłady brutto na środki trwałe wg sekcji PKD 2004 P2572 1995-2008Region (NUTS 2)16
Tablica zasilana w październiku danymi za rok t-2 ("t" dotyczy roku, w którym dokonuje się zasilenia).
Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach wg PKD 2004 na 1 mieszkańca P2557 2002-2008Powiat2
Ceny bieżące; Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg PKD 2004 P2555 2002-2008Powiat9
Ceny bieżące; Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.
Nakłady inwestycyjne wg sekcji PKD 2004 (dane kwartalne) P2482 2005-2008Region (NUTS 2)15
Ceny bieżące. Dane kwartalne w zakresie nakładów inwestycyjnych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, niezależnie od rodzaju działalności, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Prezentowany podział nakładów inwestycyjnych obejmujących nakłady na nowe środki trwałe i (lub) ulepszenie (rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, modernizację) istniejących obiektów majątku trwałego, opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami ,,ESA 1995". Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy danych wojewódzkich z tytułu zaokrągleń mogą się różnić od podanych wielkości ogółem Polska.