Kategoria K43
Grupa G576
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 2 z 2.
Wyniki finansowe wg sekcji PKD 2004 P2561 2005-2008Region (NUTS 2)1920
Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 (PKD 2004) z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybactwo", "Pośrednictwo finansowe".
Wyniki finansowe wg sektorów własności (PKD 2004) P2562 2005-2008Region (NUTS 2)480
Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności 2004 (PKD 2004) z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybactwo", "Pośrednictwo finansowe".