Kategoria K43
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 2 z 2.
DANE ARCHIWALNE G576 2005-2008Region (NUTS 2)2400
-
WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW G418 2007-2024Region (NUTS 2)3764
Dane w zakresie wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym - F-01/I-01, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Stan w danym okresie, z wyjątkiem aktywów obrotowych i zobowiązań prezentowanych wg stanu na koniec okresu.