Kategoria K47
Grupa G580
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Beneficjenci w ramach PROW 2014-2020 P3877 2016-2022Powiat97
Narastająco od uruchomienia programu. Dane agregowane są według 314 Biur Powiatowych ARiMR mieszczących się w miastach będących siedzibą powiatu. Uwaga: Nie należy generować podsumowań danych dla województw z poziomu powiatów. W 2019 r. w ramach poddziałania 2.3. Wsparcie dla szkolenia doradców dane dla województw nie sumują się na Polskę.
Dofinansowanie ze środków krajowych w ramach PROW 2014-2020 P3879 2016-2022Powiat97
Narastająco od uruchomienia programu. Dane agregowane są według 314 Biur Powiatowych ARiMR mieszczących się w miastach będących siedzibą powiatu. Uwaga: Nie należy generować podsumowań danych dla województw z poziomu powiatów. W 2019 r. w ramach poddziałania 2.3. Wsparcie dla szkolenia doradców dane dla województw nie sumują się na Polskę.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 P3880 2016-2022Powiat97
Narastająco od uruchomienia programu. Dane agregowane są według 314 Biur Powiatowych ARiMR mieszczących się w miastach będących siedzibą powiatu. Uwaga: Nie należy generować podsumowań danych dla województw z poziomu powiatów. W 2019 r. w ramach poddziałania 2.3. Wsparcie dla szkolenia doradców dane dla województw nie sumują się na Polskę.
Kwota zrealizowanych płatności ogółem w ramach PROW 2014-2020 P3878 2016-2022Powiat97
Narastająco od uruchomienia programu. Dane agregowane są według 314 Biur Powiatowych ARiMR mieszczących się w miastach będących siedzibą powiatu. Uwaga: Nie należy generować podsumowań danych dla województw z poziomu powiatów. W 2019 r. w ramach poddziałania 2.3. Wsparcie dla szkolenia doradców dane dla województw nie sumują się na Polskę.