Kategoria K12
Grupa G604
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Mieszkania (dane kwartalne) P4216 2009-2022Powiat, Gmina176
Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem dla lat 2009-2018 nie zawiera powierzchni użytkowej mieszkań w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynkach niemieszkalnych.
Mieszkania (dane miesięczne) P3816 2005-2022Powiat84
-
Nowe budynki mieszkalne (dane kwartalne) P4217 2005-2022Powiat, Gmina128
-
Nowe budynki zbiorowego zamieszkania oraz niemieszkalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (dane kwartalne) P3819 2010-2022Powiat, Gmina188
-