Użytkownik: Gość
Układ jednostek terytorialnych według 72 podregionów. Układ 66 podregionów

Potrzebujesz rzetelnej informacji – zapraszamy do zbiorów BANKU DANYCH LOKALNYCH.

  • Bank Danych Lokalnych jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce i gospodarstwach domowych, innowacjach, finansach publicznych, społeczeństwie, demografii i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych zebranych w ponad 30 kategoriach tematycznych.
  • Pierwsze dane dostępne w Banku pochodzą z 1995 roku. Zasoby informacyjne są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane. Informacje statystyczne prezentowane są w układzie rocznym i krótkookresowym: półrocznym, kwartalnym, miesięcznym.
  • Dane i wskaźniki statystyczne opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony.
  • Dodatkowe opcje: Dane dla jednostki podziału terytorialnego, Portret terytorium, Ranking, Statystyczne vademecum samorządowca, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostępne są w Dziedzinowych Bazach Wiedzy – Statystyka wielodziedzinowa – Przekroje Terytorialne BDL