Dane wg stanu na 2018.05.24
Stan zasilenia danych
Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2018 r. Bank Danych Lokalnych dostępny jest w układzie jednostek statystycznych NUTS 2016 (makroregiony, regiony i podregiony). Dane w układzie jednostek NTS 2013 (jednostki terytorialne wg 72 podregionów) przeniesione są do zasobów archiwalnych. Układ jednostek administracyjnych (kraj, województwa, powiaty i gminy) pozostał bez zmian.

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.
BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.
Zapraszamy! Więcej informacji...