• Dane dla roku 2022
  • Dane dla roku 2023
  • Dane dla roku 2024 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
GOSPODARKA SPOŁECZNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-12-02
KULTURA Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2024-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2024-10-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2024-12-02
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2024-07-29
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2024-09-12
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2024-09-05
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2024-08-12
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2024-07-12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2024-07-19
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2025-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2024-10-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2025-01-13
KULTURA Zasilone częściowo2025-01-10
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2024-10-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2024-09-13
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2024-12-27
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2024-08-21
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2024-08-05
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-12-08
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-09-13
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2025-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2024-09-25
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2024-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2024-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2024-07-15
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2024-10-12
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2024-08-07
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2024-09-12
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2024-07-24
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2024-07-18
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2024-09-30
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2024-08-09
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2024-09-09
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2024-11-12
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2024-08-06
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-10-11
LUDNOŚĆ Nie zasilone2024-11-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2024-08-23
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-09-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-07-30
ROLNICTWO Zasilone częściowo2024-08-12
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2025-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2024-08-10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2024-08-19
TURYSTYKA Zasilone częściowo2024-07-31
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-08-14