• Dane dla roku 2022
  • Dane dla roku 2023
  • Dane dla roku 2024 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2024-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-12-02
KULTURA Zasilone częściowo2025-01-14
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2024-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2024-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-03-29
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-02-22
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2024-12-02
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2024-07-29
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2024-03-17
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2024-04-08
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2024-08-12
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2024-02-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2024-05-31
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2025-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2024-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-04-12
KULTURA Nie zasilone2024-04-03
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Nie zasilone2024-05-04
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2024-06-16
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Nie zasilone2024-03-17
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Nie zasilone2024-04-07
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2024-02-28
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2024-03-08
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2024-05-20
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-03-04
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2025-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2024-04-12
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2024-10-27
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2024-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2024-03-03
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2024-05-19
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2024-06-08
SZKOLNICTWO Nie zasilone2024-09-29
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2024-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2024-03-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2024-03-01
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2024-06-17
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-03-12
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Nie zasilone2024-03-07
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2024-06-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2024-11-12
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2024-03-11
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2024-07-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2024-11-23
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nie zasilone2024-05-27
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2024-05-12
PODZIAŁ TERYTORIALNY Nie zasilone2024-06-21
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Nie zasilone2024-03-13
ROLNICTWO Nie zasilone2024-03-13
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2025-10-14
RYNEK PRACY Nie zasilone2024-03-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2024-06-16
TURYSTYKA Nie zasilone2024-04-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Nie zasilone2024-03-13