• Dane dla roku 2020
  • Dane dla roku 2021
  • Dane dla roku 2022 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
GOSPODARKA SPOŁECZNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Komplet-
KULTURA Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Komplet-
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Komplet-
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
POWSZECHNE SPISY ROLNE Zasilone częściowo2023-04-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-01-12
RACHUNKI REGIONALNE Komplet-
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2023-07-14
GOSPODARKA SPOŁECZNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-12-01
KULTURA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NARODOWE SPISY POWSZECHNE Zasilone częściowo2024-01-19
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2023-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2023-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-01-12
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2023-12-01
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2023-06-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2023-04-28
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2023-06-16
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2023-04-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-01-12
ROLNICTWO Zasilone częściowo2023-04-13
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2023-10-16
RYNEK PRACY Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2023-04-26