• Dane dla roku 2020
  • Dane dla roku 2021
  • Dane dla roku 2022 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2022-12-14
GOSPODARKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2023-01-10
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-12-02
KULTURA Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2022-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2022-07-07
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
POWSZECHNE SPISY ROLNE Zasilone częściowo2022-09-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-07-14
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2022-11-11
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2022-07-29
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2022-07-29
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2022-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2022-07-13
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2023-02-14
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2022-10-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-01-12
KULTURA Zasilone częściowo2022-07-28
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2022-07-19
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2022-09-02
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2022-11-18
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2022-08-27
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2022-08-04
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-12-08
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-07-01
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2023-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2022-06-30
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2022-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2022-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2022-07-14
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2022-07-29
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2022-07-12
SZKOLNICTWO Nie zasilone2022-09-30
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2022-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2022-07-13
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2022-09-30
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2022-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2022-07-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2022-09-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2022-09-30
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2022-08-04
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-10-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2022-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2022-08-12
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-09-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-07-14
ROLNICTWO Zasilone częściowo2022-07-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2023-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2022-07-14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2022-08-26
TURYSTYKA Zasilone częściowo2022-07-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2022-07-14