• Dane dla roku 2020
  • Dane dla roku 2021
  • Dane dla roku 2022 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Zasilone częściowo2022-05-13
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2022-12-14
GOSPODARKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2023-01-10
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-12-02
KULTURA Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2022-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2022-05-26
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
POWSZECHNE SPISY ROLNE Zasilone częściowo2022-06-03
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-09-14
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2022-11-11
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2022-07-29
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2022-06-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2022-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2022-07-01
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2022-05-31
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2023-02-14
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2022-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-01-12
KULTURA Zasilone częściowo2022-06-14
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2022-07-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2022-06-17
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2022-11-18
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2022-06-10
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2022-08-04
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-06-17
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2022-06-10
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-06-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2023-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2022-05-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2022-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2022-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2022-06-06
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2022-07-29
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2022-06-14
SZKOLNICTWO Nie zasilone2022-09-30
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2022-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2022-07-13
TURYSTYKA Zasilone częściowo2022-05-25
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2022-06-17
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2022-06-17
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2022-06-06
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2022-06-08
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2022-09-30
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2022-06-09
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2022-07-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2022-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2022-08-13
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-09-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-06-06
ROLNICTWO Zasilone częściowo2022-06-10
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2023-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2022-06-08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2022-06-01
TURYSTYKA Zasilone częściowo2022-07-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2022-06-13