• Dane dla roku 2021
  • Dane dla roku 2022
  • Dane dla roku 2023 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2025-01-10
GOSPODARKA SPOŁECZNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-12-01
KULTURA Zasilone częściowo2024-01-12
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NARODOWE SPISY POWSZECHNE Zasilone częściowo2023-10-10
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2023-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2023-10-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-10-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2024-01-12
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2023-12-01
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2023-10-19
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2023-10-06
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2024-04-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2023-10-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2024-01-12
KULTURA Zasilone częściowo2024-01-12
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2023-10-06
NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Zasilone częściowo2023-11-17
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2023-10-05
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-12-08
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2023-10-13
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2024-01-19
ROLNICTWO Zasilone częściowo2023-10-13
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2023-10-28
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2023-10-16
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2023-12-02
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2023-10-12
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2023-10-11
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2023-11-03
SZKOLNICTWO WYŻSZE Zasilone częściowo2023-11-26
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2023-10-14
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2024-01-11
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
(może ulec zmianie)
CENY Zasilone częściowo2023-11-08
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2023-12-08
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2023-10-14
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2023-10-06
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2023-10-12
LUDNOŚĆ Nie zasilone2023-11-23
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2023-11-17
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2023-12-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2023-11-10
ROLNICTWO Zasilone częściowo2023-11-10
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2024-10-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2023-10-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2023-11-12
TURYSTYKA Zasilone częściowo2023-10-20
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2023-10-13