Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Kategoria K21
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE G616 2019-2020Region (NUTS 2)8
Dane prezentowane według położenia uczelni macierzystych.
NAUCZYCIELE AKADEMICCY G273 1999-2020Region (NUTS 2)246
Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Nauczyciele akademiccy łącznie z cudzoziemcami.
STUDENCI I ABSOLWENCI G270 2002-2020Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)2827
Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej.
STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE G279 1999-2020Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)312
Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami.
SZKOŁY DOKTORSKIE G613 2019-2020Region (NUTS 2)30
Zorganizowana forma kształcenia doktorantów w co najmniej 2 dyscyplinach naukowych lub sztuki i przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.