Kategoria K21
Grupa G628
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 1 z 1.
Studenci i absolwenci wg form własności uczelni, form studiów, płci, oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED'97 P1875 2002-2014Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)828
Kierunki zgodne z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED'97), specjalności zostały włączone do poszczególnych grup kierunków. Dane do roku 2003 możliwe do prezentacji w przekroju wojewódzkim od roku 2004 w przekroju podregionalnym. Łącznie z cudzoziemcami. Do 2005 roku prezentowane były dane o studentach studiów zaocznych, natomiast od 2006 roku - na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) dane o studentach studiów zaocznych są zaliczane do szerszej kategorii - studia niestacjonarne, obejmującej dotychczasowe studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne.