Kategoria SZKOLNICTWO WYŻSZE
Grupa DANE ARCHIWALNE
Podgrupa Studenci i absolwenci wg form własności uczelni, form studiów, płci, oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED'97
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Ewelina Grochowska-Subotowicz, US Gdańsk, E.Grochowska-Subotowicz@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 20.02.2019
 • Opis wymiarów
  • 1. Grupy osób
   -
  • 2. Typy szkół
   -
  • 3. Tryby nauczania
   NazwaOpis
   studia stacjonarne (dzienne)Do roku 2005 jako "studia dzienne".
   studia niestacjonarneDo 2005 roku prezentowane były dane o studentach studiów zaocznych, natomiast od 2006 roku - na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) dane o studentach studiów zaocznych są zaliczane do szerszej kategorii - studia niestacjonarne, obejmującej dotychczasowe studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne.
  • 4. Płeć
   -
  • 5. Grupy kierunków studiów
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  studenci   -
  absolwenci   -
 • Podstawowe pojęcia
  Absolwent