Kategoria ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Grupa DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podgrupa Miejscowe zagrożenia według rodzaju zagrożenia
Źródło danych PBSSP 2021
Obszar 1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości
Badanie 1.03.06 Działalność służb ratowniczych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2021&bid=26
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Mateusz Janik, US Kraków, M.Janik3@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 30.06.2022
 • Opis wymiarów
  • 1. Rodzaje zagrożeń
   NazwaOpis
   w komunikacjiwypadki w komunikacji: drogowej, kolejowej, lotniczej
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   ogółem 2018-2021Gmina-
   silne wiatry 2018-2021Gmina-
   opady śniegu 2018-2021Gmina-
   opady deszczu 2018-2021Gmina-
   w komunikacji 2018-2021Gmina-
   medyczne 2018-2021Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Miejscowe zagrożenie