Kategoria K37
Grupa G605
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
Miejscowe zagrożenia według rodzaju zagrożenia P3832 2018-2023Gmina6
Z uwagi na różnice w metodologii klasyfikowania wielkości i rodzajów miejscowych zagrożeń, występują różnice w wartościach ogółem.
Zdarzenia według czasu dojazdu na miejsce w zależności od pory dnia P3830 2018-2023Gmina21
Czas dojazdu liczony jest od momentu zgłoszenia do dotarcia pierwszego podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia. Zdarzenia ogółem to pożary oraz miejscowe zagrożenia
Zdarzenia według czasu trwania akcji P3831 2018-2023Gmina8
Czas trwania akcji liczony jest od momentu zgłoszenia do powrotu ostatniej jednostki do miejsca stacjonowania. Zdarzenia ogółem to pożary oraz miejscowe zagrożenia.
Zdarzenia według czasu zauważenia P3829 2018-2023Gmina6
Zdarzenia ogółem to pożary i miejscowe zagrożenia.
Zdarzenia wg rodzajów i wielkości P3827 2018-2023Gmina16
Zastosowano podział zgodny z nomenklaturą używaną przez Państwową Straż Pożarną używaną w Zasadach ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji. Wielkość pożaru określa się na podstawie powierzchni lub objętości, która została spalona lub zniszczona. Wielkość miejscowych zagrożeń określa się uwzględniając liczbę zastępów jednocześnie uczestniczących w działaniach ratowniczych. Zaliczane są tu także działania polegające na rozpoznaniu zagrożenia (bez podejmowania działań ratowniczych), zabezpieczenie imprez masowych, zabezpieczenie lądowania oraz asystę jednostek straży pożarnej np. przy konwojowaniu osób do tego uprawnionych.