Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe)
Źródło danych PBSSP 2024
Obszar 1.01 Stan i ochrona środowiska
Badanie 1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
Zestawy danych https://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2024&bid=3
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw środowiska
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Maciej Zych, GUS IN - Departament Innowacji, M.Zych@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 28.09.2023
 • Opis wymiarów
  • 1. Lokalizacja
   -
  • 2. Kierunki wykorzystania powierzchni
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  ogółem   -
  miasta   -
  wieś   -
 • Podstawowe pojęcia
  Grunty pod wodami
  Powierzchnia geodezyjna gruntów
  Powierzchnia gminy
  Użytki rolne