Kategoria K23
Grupa G226
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Biblioteki inne niż publiczne P2773 2007, 2009, 2011-2023Miejscowość statystyczna7
Biblioteki inne niż publiczne dotyczą placówek pedagogicznych, naukowych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej (INTE), towarzystwa naukowego. Do bibliotek naukowych zaliczane są biblioteki o podwójnym statusie, których wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. Informacje dotyczące bibliotek od 2011 r. gromadzone są corocznie (wcześniej co dwa lata).
Biblioteki publiczne P1688 1995-2023Gmina, Miejscowość statystyczna17
Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 do 2018 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece; od roku 2019 dane dotyczą pracowników zatrudnionych w działalności podstawowej
Biblioteki publiczne - wskaźniki P2381 2002-2023Gmina5
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021. Do roku 2012 informacje o punktach bibliotecznych prezentowane są zgodnie z ich faktycznym miejscem działalności. Dopiero od 2013 r. punkty biblioteczne zostały ujęte zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej.
Biblioteki publiczne wg organu prowadzącego P1691 1999-2023Powiat, Gmina59
Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 do 2018 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece; od roku 2019 dane dotyczą pracowników zatrudnionych w działalności podstawowej
Komputeryzacja bibliotek P2764 2007-2023Miejscowość statystyczna27
Informacje dotyczące udostępniania zbiorów od 2011 r. gromadzone są corocznie (wcześniej co dwa lata). Komputeryzacja bibliotek dotyczy bibliotek naukowych, fachowych, pedagogicznych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.