Kategoria K28
Grupa G277
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej wg PKD 2007 - ESA 2010 P3537 2000-2021Region (NUTS 2)20
Tablica zasilana w październiku danymi za rok t-2 ("t" dotyczy roku, w którym dokonuje się zasilenia). Kategorie makroekonomiczne opracowano zgodnie z zasadami systemu rachunków narodowych oraz zaleceniami "Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)", wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.), który zastąpił obowiązujący do 31 sierpnia 2014 r. "Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995)".
Stopa inwestycji w gospodarce narodowej P3473 2010-2021Region (NUTS 2)1
Stopa inwestycji obrazuje stosunek wartości nakładów brutto na środki trwałe do wartości Produktu Krajowego Brutto.
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca P3471 2008-2021Region (NUTS 2)1
-
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007 P2855 2008-2021Region (NUTS 2)60
W 2010 r. wartość dróg publicznych, ulic i placów zaliczono do sekcji "Transport i gospodarka magazynowa"; dane za lata poprzednie podano w warunkach porównywalnych z danymi za 2010 r.