Kategoria K22
Grupa G561
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 6, elementy od 1 do 5 z 30.
Apteki (łącznie z zakładowymi) P1794 1995-2002Gmina6
-
Dysponent jednostki P2404 2004-2018Region (NUTS 2)7
Dysponent jednostki - zakład opieki zdrowotnej, w którego skład wchodzi jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jednostka współpracująca z systemem. Dane o liczbie dysponentów dotyczą również komórek podległych (filie, oddziały), jeśli są zlokalizowane w innej jednostce administracyjnej niż macierzysty zakład.
Kadra medyczna - Lekarze i lekarze dentyści pracujący wg płci i form organizacyjnych P1832 1999-2005Powiat18
Dane o pracownikach medycznych nie obejmują osób, dla których głównym miejscem pracy jest: w 1999 gabinet prywatny; w 2000 praktyka lekarska; w 2001 praktyka lekarska, pielęgniarska lub położnej; Od 2002 indywidualna i grupowa praktyka (lekarska lub pielęgniarska) (ew. inne miejsce pracy); Dane nie obejmują osób pracujących w MON i MSWiA; Od 2005 dane nie obejmują osób pracujących dla których głównym miejscem pracy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, uczelnia lub jednostka administracji państwowej lub samorządowej. Dane nie obejmują tez personelu pracującego w Domach Pomocy Społecznej; W latach 1999 i 2000 dane dostępne od województw.
Kadra medyczna - Personel ochrony zdrowia P1820 1995-1998Gmina5
-
Kadra medyczna - Pielęgniarki i położne wg form organizacyjnych P1833 1999-2005Powiat6
Dane o pracownikach medycznych nie obejmują osób, dla których głównym miejscem pracy jest: w 1999 gabinet prywatny; w 2000 praktyka lekarska; w 2001 praktyka lekarska, pielęgniarska lub położnej; Od 2002 indywidualna i grupowa praktyka (lekarska lub pielęgniarska) (ew. inne miejsce pracy); Dane nie obejmują osób pracujących w MON i MSWiA; Od 2005 dane nie obejmują osób pracujących dla których głównym miejscem pracy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, uczelnia lub jednostka administracji państwowej lub samorządowej. Dane nie obejmują tez personelu pracującego w Domach Pomocy Społecznej.