Kategoria K2
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
DANE ARCHIWALNE G560 1995-2014Powiat, Gmina70
-
GRUNTY KOMUNALNE G6 2015-2019Gmina30
Od 2015 dane dotyczące gruntów komunalnych (gminnych) roku pochodzą ze źródła administracyjnego - z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK. Dane dla powiatów, województw i kraju są uzupełniane z zestawień zbiorczych otrzymanych z GUGiK. Dane według stanu w dniu 1 stycznia. Powierzchnia podawana jest w pełnych hektarach. Od 2015 roku prezentowanie danych dotyczących gruntów komunalnych zostało rozszerzone o podgrupy rejestrowe:
- 4.3 - pozostałe grunty spośród zaliczonych do 4 grupy rejestrowej, niezaliczone do podgrup 4.1 i 4.2;
- 5.2 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste gminnym osobom prawnym;
- 5.3 - grunty przekazywane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym;
oraz wydzielona została grupa 4 (z dotychczasowej sumy grup 4 i 5).
ORGANY DZIELNIC M. ST. WARSZAWY G170 2002-2019Gmina50
-
ORGANY GMINY G2 1995-2019Powiat, Gmina103
Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej; Od roku 1999 łącznie z radnymi rad miast na prawach powiatu.
ORGANY MIAST NA PRAWACH POWIATU G4 1999-2019Powiat53
-