Kategoria K1
Grupa G441
Podgrupa P2779
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 powierzchnia ogółem148578 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty rolne razem1722842 2019-2021Region (NUTS 2)-
 powierzchnia lądowa471931 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne razem148577 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - grunty orne148576 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - sady148575 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - łąki trwałe148574 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - pastwiska trwałe148573 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - grunty rolne zabudowane148572 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - grunty pod stawami148571 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - grunty pod rowami148570 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki rolne - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych634079 2017-2021Region (NUTS 2)-
 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem148569 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy148568 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione148596 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty pod wodami razem148595 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi148594 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi148593 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi148592 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane razem148591 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe148590 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe148589 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane148588 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane148587 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku148586 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi148585 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe148584 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne148583 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych634080 2017-2021Region (NUTS 2)-
 grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne148582 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 użytki ekologiczne148581 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 grunty rolne - nieużytki148580 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 tereny różne148579 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-