Kategoria K37
Grupa G605
Podgrupa P3827
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 zdarzenia ogółem1365274 2018-2021Gmina-
 pożary razem1365275 2018-2021Gmina-
 pożary - małe1365276 2018-2021Gmina-
 pożary - średnie1365277 2018-2021Gmina-
 pożary - duże1365278 2018-2021Gmina-
 pożary - bardzo duże1365279 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia razem1365280 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia - małe1365281 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia - lokalne1365282 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia - średnie1365283 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia - duże1365284 2018-2021Gmina-
 miejscowe zagrożenia - gigantyczne lub klęska żywiołowa1365285 2018-2021Gmina-
 alarmy fałszywe razem1365286 2018-2021Gmina-
 alarmy fałszywe - złośliwe1365287 2018-2021Gmina-
 alarmy fałszywe - w dobrej wierze1365288 2018-2021Gmina-
 alarmy fałszywe - z instalacji wykrywania1365289 2018-2021Gmina-