Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa Powierzchnia
Źródło danych PBSSP 2023
Obszar 1.01 Stan i ochrona środowiska
Badanie 1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
Zestawy danych https://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2023&bid=3
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw środowiska
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Katarzyna Dziedzińska, US Wrocław OBL, K.Dziedzinska@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 09.04.2024
 • Opis wymiarów
  • 1. Powierzchnia
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   ogółem w ha 1995-2023Gmina-
   ogółem w km2 1998-2023Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Gmina
  Powierzchnia gminy