Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Maciej Zych, GUS IN - Departament Innowacji, M.Zych@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 28.09.2023
 • Opis wymiarów
  • 1. Kierunki wykorzystania powierzchni
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   powierzchnia ogółem 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty rolne razem 2019-2021Region (NUTS 2)-
   powierzchnia lądowa 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne razem 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - grunty orne 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - sady 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - łąki trwałe 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - pastwiska trwałe 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - grunty rolne zabudowane 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - grunty pod stawami 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - grunty pod rowami 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki rolne - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 2017-2021Region (NUTS 2)-
   grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami razem 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane razem 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 2017-2021Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   użytki ekologiczne 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   grunty rolne - nieużytki 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
   tereny różne 2002-2021Region (NUTS 2), Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Grunty ogółem
  Powierzchnia geodezyjna gruntów
  Powierzchnia gminy