Kategoria ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Grupa DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podgrupa Zdarzenia wg rodzajów i wielkości
Źródło danych PBSSP 2021
Obszar 1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości
Badanie 1.03.06 Działalność służb ratowniczych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2021&bid=26
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Mateusz Janik, US Kraków, M.Janik3@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 30.06.2022
 • Opis wymiarów
  • 1. Rodzajów i wielkości zdarzenia
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   zdarzenia ogółem 2018-2021Gmina-
   pożary razem 2018-2021Gmina-
   pożary - małe 2018-2021Gmina-
   pożary - średnie 2018-2021Gmina-
   pożary - duże 2018-2021Gmina-
   pożary - bardzo duże 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia razem 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia - małe 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia - lokalne 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia - średnie 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia - duże 2018-2021Gmina-
   miejscowe zagrożenia - gigantyczne lub klęska żywiołowa 2018-2021Gmina-
   alarmy fałszywe razem 2018-2021Gmina-
   alarmy fałszywe - złośliwe 2018-2021Gmina-
   alarmy fałszywe - w dobrej wierze 2018-2021Gmina-
   alarmy fałszywe - z instalacji wykrywania 2018-2021Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Alarm fałszywy
  Miejscowe zagrożenie
  Pożar