Kategoria ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Grupa DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podgrupa Zdarzenia według czasu zauważenia
Źródło danych PBSSP 2021
Obszar 1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości
Badanie 1.03.06 Działalność służb ratowniczych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2021&bid=26
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Mateusz Janik, US Kraków, M.Janik3@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 30.06.2022
 • Opis wymiarów
  • 1. Czas zauważenia
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   ogółem 2018-2021Gmina-
   0:01 - 6:00 2018-2021Gmina-
   6:01 - 9:00 2018-2021Gmina-
   9:01 - 15:00 2018-2021Gmina-
   15:01 - 20:00 2018-2021Gmina-
   20:01 - 0:00 2018-2021Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Miejscowe zagrożenie
  Pożar