Kategoria ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Grupa DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podgrupa Zdarzenia według czasu dojazdu na miejsce w zależności od pory dnia
Źródło danych PBSSP 2021
Obszar 1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości
Badanie 1.03.06 Działalność służb ratowniczych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2021&bid=26
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Mateusz Janik, US Kraków, M.Janik3@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 30.06.2022
 • Opis wymiarów
  • 1. Pora dnia
   -
  • 2. Czas dojazdu jednostek
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  ogółem   -
  w godz. 6:01 - 20:00   -
  w godz. 20:01 - 6:00   -
 • Podstawowe pojęcia
  Czas dojazdu na miejsce zdarzenia
  Miejscowe zagrożenie
  Pożar