Kategoria ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Grupa DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Podgrupa Zdarzenia według czasu trwania akcji
Źródło danych PBSSP 2022
Obszar 1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości
Badanie 1.03.06 Działalność służb ratowniczych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2022&bid=26
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dominika Mazur, US Kraków, D.Mazur@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 27.07.2023
 • Opis wymiarów
  • 1. Czas trwania akcji
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   ogółem 2018-2022Gmina-
   do 30 minut 2018-2022Gmina-
   31-60 min. 2018-2022Gmina-
   61-120 min. 2018-2022Gmina-
   121-240 min. 2018-2022Gmina-
   241-720 min. 2018-2022Gmina-
   od 721 minut do 1 dnia 2018-2022Gmina-
   powyżej 1 dnia 2018-2022Gmina-
 • Podstawowe pojęcia
  Czas trwania akcji
  Miejscowe zagrożenie
  Pożar