Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa Powierzchnia geodezyjna, ewidencyjna, wyrównawcza (dane krótkookresowe)
Źródło danych PBSSP 2024
Obszar 1.01 Stan i ochrona środowiska
Badanie 1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
Zestawy danych https://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2024&bid=3
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rozwoju wsi; Minister właściwy do spraw środowiska
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Maciej Zych, GUS IN - Departament Innowacji, M.Zych@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 28.09.2023
 • Opis wymiarów
  • 1. Lokalizacja
   -
  • 2. Rodzaje powierzchni
   NazwaOpis
   powierzchnia geodezyjnaPowierzchnia geodezyjna gruntów: Informacja o kierunkach wykorzystania powierzchni kraju oparta o ewidencję gruntów i budynków prowadzoną, przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wyrównana na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej odpowiedniej jednostki podziału terytorialnego kraju (stan w dniu 1 I).
   powierzchnia wyrównawczaPowierzchnia wyrównawcza (w EGiB) to różnica powierzchni geodezyjnej i powierzchni ewidencyjnej. Różnica ta wynika z dokładności obliczenia (głównie zaokrągleń) pól powierzchni działek i użytków gruntowych, jak i dokładności obliczenia powierzchni na podstawie zewnętrznych granic jednostki podziału terytorialnego (województwa, powiatu, gminy).
   powierzchnia ewidencyjnaPowierzchnia ewidencyjna gruntów: Informacja o kierunkach wykorzystania powierzchni kraju oparta o ewidencję gruntów i budynków (EGiB) prowadzoną, przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (stan w dniu 1 I).
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  ogółem   -
  miasta   -
  wieś   -
 • Podstawowe pojęcia
  Powierzchnia geodezyjna gruntów
  Powierzchnia gminy