Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK)
Podgrupa Udział powierzchni geodezyjnej kraju według kierunków wykorzystania (dane krótkookresowe)
Źródło danych PBSSP 2023
Obszar 1.70 Badania regionalne
Badanie 1.70.01 Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego
Zestawy danych https://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2023&bid=260
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny
Osoba odpowiedzialna merytorycznie -
Ostatnia aktualizacja 26.03.2024
 • Opis wymiarów
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
   grunty zabudowane i zurbanizowane razem 2003-2023Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 2003-2023Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 2003-2023Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 2003-2023Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 2003-2023Region (NUTS 2)-
   grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane 2003-2023Region (NUTS 2)-
 • Podstawowe pojęcia
  Grunty ogółem