Kategoria K22
Grupa G265
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
Farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu i pracujący wg podstawowego miejsca pracy i płci P2506 2004-2021Region (NUTS 2)4
Dane o pracujących obejmują osoby, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy wg oświadczenia pracującego. Osoby te, niezależnie od wymiaru czasu pracy, są liczone raz. Od 2012 roku dane na temat farmaceutów pracujących, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy są podawane łącznie z opieką zdrowotną Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Lekarze - wskaźniki P3173 2005-2021Region (NUTS 2), Powiat3
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Lekarze i lekarze dentyści wg płci P2612 2006-2021Region (NUTS 2), Powiat12
Dane obejmują zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki, które złożyły sprawozdanie MZ-88. Nie obejmują jednostek, których organem tworzącym jest MON lub MSWiA. Nie obejmują osób pracujących w NFZ, administracji państwowej, uczelniach wyższych. Dane obejmują osoby pracujące w danej placówce bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. Personel pracujący - jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz, w przypadku świadczenia pracy w więcej niż jednym miejscu. Personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy - pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy wg oświadczenia pracującego. Osoby te, niezależnie od wymiaru czasu pracy, są liczone raz. Za rok 2012 dane łącznie ze sprawozdawczością MZ, MSWiA, Domów Pomocy Społecznej, Żłobków i Klubów dziecięcych (OD-1) prezentowane są tylko dla województw. Od 2021 r - obliczenia na podstawie źródeł administracyjnych, dane nieporównywalne z publikowanymi za lata wcześniejsze.
Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności P3569 2004-2021Region (NUTS 2), Powiat3
Pielęgniarki i położne ogółem (łącznie z mgr) na 10 tys. ludności. Za rok 2012 dane łącznie ze sprawozdawczością MZ, MSWiA, Domów Pomocy Społecznej, Żłobków i Klubów dziecięcych (OD-1) prezentowane są tylko dla województw. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Pielęgniarki i położne wg poziomu wykształcenia P2018 2006-2021Region (NUTS 2), Powiat8
Dane obejmują zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki, które złożyły sprawozdanie MZ-88. Nie obejmują jednostek, których organem tworzącym jest MON lub MSWiA. Nie obejmują osób pracujących w NFZ, administracji państwowej, uczelniach wyższych Dane obejmują osoby pracujące w danej placówce bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. Personel pracujący - jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz, w przypadku świadczenia pracy w więcej niż jednym miejscu. Personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy - pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy wg oświadczenia pracującego. Osoby te, niezależnie od wymiaru czasu pracy, są liczone raz. Za rok 2012 dane łącznie ze sprawozdawczością MZ, MSWiA, Domów Pomocy Społecznej, Żłobków i Klubów dziecięcych (OD-1) prezentowane są tylko dla województw. Od 2021 r - Wyłącznie "ogółem"; obliczenia na podstawie źródeł administracyjnych, dane nieporównywalne z publikowanymi za lata wcześniejsze.