Kategoria K23
Grupa G370
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice P2284 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina10
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem i wg organizatorów P3221 2012-2022Miejscowość statystyczna3
Począwszy od danych za rok 2015 do podgrupy włączono dane o centrach kultury. Centrum kultury - instytucja kultury prowadząca wielokierunkową działalność animacyjną, polegającą na inicjowaniu, pobudzaniu i wspieraniu aktywności kulturalnej grup społecznych i środowisk lokalnych, posiadająca stały program kulturalny, zespół wykwalifikowanych pracowników (animatorów i/lub instruktorów, pedagogów, edukatorów) oraz odpowiednią infrastrukturę (pomieszczenia i urządzenia). Istotą działalności centrum kultury jest edukacja kulturalna, edukacja artystyczna i animacja społeczna.
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice wg powiatów P3760 2017-2022Powiat18
-
Działalność centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic - wskaźniki P3904 2015-2022Gmina2
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Grupy artystyczne i członkowie P2792 2007, 2009, 2011-2022Gmina, Miejscowość statystyczna16
-