Kategoria K6
Grupa G578
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 5, elementy od 1 do 5 z 21.
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą i inną niż rolnicza P3460 2013Region (NUTS 2)1
Dane pozyskiwane z cyklicznego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych. Za zarobkową działalność inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym przyjęto działalność produkcyjną lub usługową prowadzoną na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku, która wykorzystuje zasoby gospodarstwa rolnego lub produkty w nim powstałe (np. agroturystyka, przetwórstwo produktów rolnych, produkcja energii odnawialnej).
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych P2126 2000-2010Region (NUTS 2)28
Stan w czerwcu. Ze względu na uogólnienie danych z badań reprezentacyjnych nie zawsze suma danych dla poszczególnych województw daje wielkość ogółem dla Polski. W związku ze zmianami w organizacji i metodologii badań rolniczych, dane dla województw będą prezentowane dla lat, w których prowadzone będą badania struktury gospodarstw rolnych i spisy rolne (tj. co 3-4 lata).
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg klas wielkości ekonomicznej P3461 2013Region (NUTS 2)11
Dane pozyskiwane z cyklicznego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest to całkowita standardowa produkcja gospodarstwa wyrażona w euro. Produkcja określonej działalności rolniczej jest to wartość produkcji rolnej brutto uzyskanej z jednego hektara uprawy lub od jednej sztuki zwierząt gospodarskich. Wartość oblicza się poprzez przemnożenie produkcji z 1 ha lub od 1 szt. zwierząt przez cenę na terenie gospodarstwa rolnego, bez VAT, podatków od produktów i dopłat bezpośrednich. Standardowa produkcja (SP) oznacza wartość produkcji odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie. Jest obliczana jako średnia z pięciu lat wartość produkcji z określonej działalności rolniczej. Całkowita standardowa produkcja gospodarstwa jest sumą wartości uzyskanych (dla każdej działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie) poprzez przemnożenie współczynników SP dla danej działalności przez liczbę hektarów lub liczbę zwierząt.
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne wg wielkości ekonomicznej P2659 2007Region (NUTS 2)4
Dane opracowano na podstawie badania Struktury Gospodarstw Rolnych, dotyczą gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, według siedziby użytkownika.
Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne z działalnością inną niż rolnicza P2663 2007Region (NUTS 2)1
Dane opracowano na podstawie badania Struktury Gospodarstw Rolnych.