Kategoria
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 16.
AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA G263 1995-2017Gmina20
-
APTEKI I PUNKTY APTECZNE G264 1995-2017Gmina7
Dane dotyczą tylko tych jednostek, które złożyły sprawozdanie do Urzędu Statystycznego. W przypadku badań z tego zakresu nie jest stosowana procedura imputacji brakujących danych.
DANE ARCHIWALNE G561 1995-2011Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna332
-
KADRA MEDYCZNA G265 2004-2017Region (NUTS 2), Powiat35
Za rok 2012 dane łącznie ze sprawozdawczością MZ, MSWiA, Domów Pomocy Społecznej, Żłobków i Klubów dziecięcych (OD-1) prezentowane są tylko dla województw (NTS-2).
LECZNICTWO UZDROWISKOWE, STACJONARNE ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ G262 1995-2017Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina17
Do 2011 roku dane dotyczą cywilnej służby zdrowia. Od 2012 roku dane prezentowane są łącznie ze szpitalami uzdrowiskowymi MON oraz sanatoriami MSW.