Kategoria K23
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
BIBLIOTEKI G226 1995-2020Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna113
Liczba bibliotek (filii) wykazana jest według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące wykorzystania (księgozbiór, wypożyczenia, czytelnicy, itp.) wykazywane są dla jednostek, które działały w roku sprawozdawczym. Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC G370 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2020Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna169
Dane zbierane co 2 lata. Począwszy od danych za rok 2012 informacje zbierane co rok.
DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA G229 1999-2020Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna50
-
KINA G227 1995-2020Region (NUTS 2), Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna54
-
MUZEA G228 1995-2020Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna35
-