• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-08-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2017-08-23
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2017-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Zasilone częściowo2017-07-21
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-08-10
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2017-11-02
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2017-08-15
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-01-26
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-08-10
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-10-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2018-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-09-26
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2017-10-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-08-10
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-09-19
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2017-06-14
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2017-07-25
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-09-07
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2017-07-25
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-01-02
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-08-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2017-09-05
FUNDUSZE UNIJNE Nie zasilone2017-09-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2017-07-31
LUDNOŚĆ Nie zasilone2017-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2017-08-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-09-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-08-14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-08-11
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-08-10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-09-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2017-07-28
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-08-14