• Dane dla roku 2017
  • Dane dla roku 2018
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-07-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2018-07-17
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2018-07-13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2018-06-28
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2018-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-05
KULTURA I SZTUKA Zasilone częściowo2018-07-23
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-07-05
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-11-13
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2018-08-15
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-07-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-07-05
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2019-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-07-12
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2018-10-15
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-07-04
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-07-14
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2018-06-29
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2018-07-24
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2018-07-02
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-07-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-11-29
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2018-07-25
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-07-13
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2018-09-05
FUNDUSZE UNIJNE Nie zasilone2018-11-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2018-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2018-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-08-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-09-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-07-06
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-07-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-07-11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-09-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-07-31
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-07-13