• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-12-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2017-11-14
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-12-31
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2017-11-24
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2017-12-25
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-01-26
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-01-11
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-01-12
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2018-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-03-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2018-11-30
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-11-21
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-01-02
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-12-07
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2017-12-12
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-12-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-01-12
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-06-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-02-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-12-11
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-11-30
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-12-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-03-16
TURYSTYKA Zasilone częściowo2017-11-27
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-12-01