• Dane dla roku 2017
  • Dane dla roku 2018
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2018-10-12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2018-10-20
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2018-11-08
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-05
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-12-31
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-11-13
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2018-10-19
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-01-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2019-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-10-30
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2018-11-08
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Zasilone częściowo2018-10-15
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-11-21
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2018-10-17
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2018-10-18
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2018-10-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2018-09-21
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-11-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2018-12-12
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2018-11-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-14
LUDNOŚĆ Nie zasilone2018-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-11-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-11-13
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-10-12
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2019-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-11-09
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-12-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-10-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-11-14