• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2019-10-11
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2019-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2019-09-26
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2019-11-29
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2019-10-24
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2019-09-26
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-10-01
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2020-01-21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-09-29
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2019-10-17
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-10-16
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2019-10-04
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2019-09-13
SZKOLNICTWO WYŻSZE Zasilone częściowo2019-09-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2019-10-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-11-29
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2019-10-08
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2019-12-06
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2019-11-20
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-10-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2019-11-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2019-11-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-10-11
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-10-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-10-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2019-12-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-10-10
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-10-14