• Dane dla roku 2017
  • Dane dla roku 2018
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2018-07-24
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2018-08-14
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2018-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-05
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-09-30
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-11-13
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2018-09-03
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-10-01
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2019-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-09-26
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2018-10-15
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2018-08-27
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-11-21
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-10-12
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2018-09-14
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2018-09-14
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2018-08-24
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-09-07
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-08-24
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2018-09-14
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-09-07
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2018-09-05
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2018-11-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-10-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2018-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-11-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-09-11
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-08-31
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-09-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-09-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-10-02
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-08-31