• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-02-06
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2017-04-01
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2017-07-17
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-03-12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2017-07-10
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2017-10-13
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2017-04-13
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Nie zasilone2017-06-15
KULTURA I SZTUKA Nie zasilone2017-04-21
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-06-13
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2017-05-20
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Nie zasilone2017-05-11
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2017-03-06
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-03-12
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-02-13
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-03-17
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2018-01-23
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-02-13
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2017-09-30
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-03-21
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2017-06-05
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2017-06-02
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE Nie zasilone2017-02-13
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2017-05-02
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-05-05
TURYSTYKA Zasilone częściowo2017-04-28
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2017-06-16
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-03-04
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Nie zasilone2017-03-09
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Nie zasilone2017-06-05
FUNDUSZE UNIJNE Nie zasilone2017-09-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2017-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2017-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nie zasilone2017-05-12
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2017-06-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-04-14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Nie zasilone2017-03-14
RYNEK PRACY Nie zasilone2017-03-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2017-06-15
TURYSTYKA Nie zasilone2017-03-27
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Nie zasilone2017-03-14