• Dane dla roku 2017
  • Dane dla roku 2018
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-05-29
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2018-07-17
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2018-05-21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2018-06-23
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2018-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-05
KULTURA I SZTUKA Nie zasilone2018-05-21
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-06-28
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-05-20
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2018-05-12
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-07-13
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2018-06-06
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-05-11
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2019-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-05-09
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2018-10-15
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-05-20
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2018-06-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2018-06-13
SZKOLNICTWO Nie zasilone2018-06-02
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2018-05-23
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-07-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-05-02
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2018-07-25
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-05-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Nie zasilone2018-06-05
FUNDUSZE UNIJNE Nie zasilone2018-11-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2018-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2018-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nie zasilone2018-05-11
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2018-06-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-05-14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-05-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-05-14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2018-06-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-05-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-05-14