• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-06-12
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2017-07-17
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-06-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2017-06-23
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2017-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Nie zasilone2017-06-15
KULTURA I SZTUKA Zasilone częściowo2017-07-11
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-06-16
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2017-11-02
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2017-06-09
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-01-26
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-06-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-06-20
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2018-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-06-02
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2017-10-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-07-03
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-07-14
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2017-06-14
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2017-07-24
SZKOLNICTWO WYŻSZE Zasilone częściowo2017-06-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-07-14
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2017-07-25
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-08-14
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-06-10
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2017-09-05
FUNDUSZE UNIJNE Nie zasilone2017-09-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2017-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2017-11-14
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2017-08-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-09-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-06-16
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-06-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-06-08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-09-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2017-06-28
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-06-02