• Dane dla roku 2015
  • Dane dla roku 2016
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-01-27
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2017-01-28
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-01-27
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2017-02-03
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2017-03-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-01-27
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2017-01-27
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-01-28
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2017-11-14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-03-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2017-11-14
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2017-02-08
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2017-04-01
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2017-01-27
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2017-04-13
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2017-06-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2017-02-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2017-03-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2017-02-12
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2017-02-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2017-02-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2017-03-17
TURYSTYKA Zasilone częściowo2017-01-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2017-02-14