• Dane dla roku 2016
  • Dane dla roku 2017
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2018-01-29
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-03-13
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-02-03
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA Zasilone częściowo2018-03-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-04-04
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2018-11-30
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-03-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2018-11-30
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2019-01-05
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2018-02-08
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Zasilone częściowo2018-04-03
FUNDUSZE UNIJNE Zasilone częściowo2018-01-29
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2018-04-13
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-06-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2018-02-14
PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2018-03-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2018-02-12
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2018-02-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-02-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2018-03-16
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-01-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2018-02-14