• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-02
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-04-04
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2020-12-02
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2020-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-03-22
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2020-04-06
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2020-05-21
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-04-12
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2020-06-18
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-03-11
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-03-10
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-05-29
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-03-25
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2020-03-15
TURYSTYKA Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-03-04