• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-12-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Zasilone częściowo2020-07-16
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-02
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-10-26
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-10-16
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-08-14
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2020-12-02
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2020-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-06-12
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2020-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2020-07-13
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2020-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-05
KULTURA I SZTUKA Zasilone częściowo2020-06-18
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2020-06-11
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-11-13
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-06-18
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2020-08-04
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-06-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2020-10-23
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-06-12
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2021-01-21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-07-13
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2020-10-22
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-06-18
SAMORZĄD TERYTORIALNY Zasilone częściowo2020-07-24
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2020-06-26
SZKOLNICTWO Nie zasilone2020-07-29
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2020-09-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2020-07-12
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2020-06-18
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-06-18
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-06-08
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2020-09-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2020-11-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2020-07-02
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2020-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2020-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2020-08-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-09-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-06-11
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-07-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2021-08-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-06-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2020-06-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2020-07-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-06-11