Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
  • Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020
  • Dane dla roku 2021 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-12-02
KULTURA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-07-14
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2021-12-02
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2021-05-20
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-08-13
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2021-12-02
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2021-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2021-06-10
SZKOLNICTWO WYŻSZE Zasilone częściowo2021-06-14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2021-05-29
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2021-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2021-05-21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2021-07-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2021-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-01-05
KULTURA Zasilone częściowo2021-06-18
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Nie zasilone2021-06-21
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2021-07-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-06-18
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2021-05-27
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2021-05-25
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2021-08-12
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-06-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2021-05-19
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2021-05-21
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2022-01-21
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-05-28
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2021-10-22
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2021-08-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2021-05-14
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2021-05-19
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2023-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2021-06-26
SZKOLNICTWO Nie zasilone2021-08-20
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2021-11-12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2021-07-13
TURYSTYKA Zasilone częściowo2021-05-25
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2021-06-18
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2021-06-18
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2021-06-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2021-06-08
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2021-09-30
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2021-06-07
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2021-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2021-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2021-08-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2021-05-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Nie zasilone2021-06-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2021-05-14
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-06-11
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2022-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2021-06-08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2021-06-01
TURYSTYKA Zasilone częściowo2021-06-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2021-06-11