• Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020
  • Dane dla roku 2021 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-12-31
KULTURA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2022-01-13
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2021-12-31
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2021-12-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Komplet-
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2021-12-09
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2022-01-06
GOSPODARKA SPOŁECZNA Nie zasilone2023-01-10
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-01-05
KULTURA Komplet-
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-12-23
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2021-12-23
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2021-12-03
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2022-02-11
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
POWSZECHNE SPISY ROLNE Zasilone częściowo2022-01-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-01-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2022-01-21
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-12-09
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2022-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2021-12-24
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2021-10-29
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2021-12-09
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2022-01-11
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2022-01-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2022-04-06
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2022-03-31
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2022-01-04
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2022-01-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2022-06-17
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2022-03-01
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-12-14
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2022-01-10
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-12-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2022-08-25
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2021-12-24
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2022-03-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2021-12-30
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2021-12-24