• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2019-11-14
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2019-10-23
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2019-12-31
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2019-11-29
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2019-10-24
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-10-12
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2020-01-21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-03-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2019-11-08
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-11-26
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2019-10-24
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2019-10-10
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-11-29
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2019-11-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2019-12-06
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2019-11-20
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-01-14
LUDNOŚĆ Nie zasilone2019-11-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2019-11-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-11-13
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-10-17
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-11-09
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2019-12-14
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-10-29
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-11-14