• Dane dla roku 2017
  • Dane dla roku 2018
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2019-01-14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-05
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2018-12-31
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2018-12-28
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2018-12-28
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-01-28
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-01-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2019-01-19
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-03-27
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2019-11-30
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2018-12-20
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2018-12-20
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2019-01-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2019-04-03
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2019-01-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2019-01-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2019-06-13
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2019-03-01
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-03-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-01-11
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-01-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2019-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-01-11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2019-03-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2018-12-31
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-01-14