• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-01
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-26
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Komplet-
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Komplet-
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Komplet-
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-05
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-01-30
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-17
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2021-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-02-12
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2021-01-14
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2021-01-21
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-03-26
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2021-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Zasilone częściowo2020-12-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2021-01-11
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2020-12-22
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2020-12-18
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2020-12-18
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2021-01-11
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-12-14
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2021-04-06
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2020-12-18
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2020-12-31
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-14
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-06-18
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2021-03-01
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-03-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-12-14
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-01-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2021-08-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-12-14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2021-03-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2021-01-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-12-14