• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2019-06-12
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2019-07-19
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2019-06-03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2019-07-12
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2019-10-16
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-01-05
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Nie zasilone2019-06-17
KULTURA I SZTUKA Zasilone częściowo2019-06-18
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2019-06-18
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2019-11-29
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2019-05-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2019-06-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2019-06-06
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-05-31
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2020-01-21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-05-30
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2019-10-17
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2019-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-06-06
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2019-06-05
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2019-06-13
SZKOLNICTWO Nie zasilone2019-06-08
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2019-09-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2019-07-12
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-08-23
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2019-06-18
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-06-18
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2019-06-13
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2019-06-07
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2019-11-14
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2019-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2019-11-22
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2019-08-14
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2019-06-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2019-05-31
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2019-06-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2019-06-08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2019-06-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2019-06-28
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2019-06-04