• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Zasilone częściowo2020-11-13
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-12-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-02
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Komplet-
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Komplet-
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2020-12-02
ROLNICTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2020-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Zasilone częściowo2021-01-14
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Zasilone częściowo2020-12-03
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-05
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2021-01-30
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-11-13
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-11-05
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2021-02-12
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-11-13
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2021-01-21
ROLNICTWO Zasilone częściowo2021-03-26
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2020-11-08
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-12-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-11-26
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Zasilone częściowo2020-11-01
SZKOLNICTWO Zasilone częściowo2020-11-13
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2020-11-19
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zasilone częściowo2020-11-13
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2021-01-10
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-12-07
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Zasilone częściowo2020-12-08
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2020-12-18
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2020-12-03
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-14
LUDNOŚĆ Nie zasilone2020-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2020-11-13
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-12-14
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-11-13
ROLNICTWO Zasilone częściowo2020-11-13
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2021-08-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-11-09
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2020-12-02
TURYSTYKA Zasilone częściowo2020-11-30
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-11-13