• Dane dla roku 2018
  • Dane dla roku 2019
  • Dane dla roku 2020 (dane krótkookresowe)
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Komplet-
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Komplet-
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Komplet-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Komplet-
HANDEL I GASTRONOMIA Komplet-
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2020-12-02
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA Komplet-
KULTURA I SZTUKA Komplet-
LUDNOŚĆ Komplet-
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-12-02
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-05-02
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Komplet-
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-04-04
PODZIAŁ TERYTORIALNY Komplet-
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Komplet-
RACHUNKI REGIONALNE Zasilone częściowo2020-12-02
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Komplet-
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Zasilone częściowo2020-12-02
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Komplet-
RYNEK PRACY Komplet-
SAMORZĄD TERYTORIALNY Komplet-
SEKTOR NON-PROFIT Nie zasilone2021-01-10
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Komplet-
SZKOLNICTWO Komplet-
SZKOLNICTWO WYŻSZE Komplet-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Komplet-
TURYSTYKA Komplet-
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Komplet-
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Komplet-
Kategoria / grupa / podgrupaStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-05-29
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Komplet-
FINANSE PUBLICZNE Nie zasilone2020-07-20
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Zasilone częściowo2020-05-21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA Nie zasilone2020-07-13
HANDEL I GASTRONOMIA Nie zasilone2020-06-24
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Zasilone częściowo2021-01-05
KULTURA I SZTUKA Nie zasilone2020-04-20
LUDNOŚĆ Zasilone częściowo2020-06-18
NAUKA I TECHNIKA Zasilone częściowo2020-05-27
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZINY Zasilone częściowo2020-04-17
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Zasilone częściowo2020-08-04
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Zasilone częściowo2020-06-18
PODZIAŁ TERYTORIALNY Zasilone częściowo2020-06-05
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-05-07
RACHUNKI REGIONALNE Nie zasilone2021-01-21
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-05-11
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY Nie zasilone2020-10-22
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2020-08-14
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-06-06
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nie zasilone2020-05-19
STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA Nie zasilone2020-06-12
SZKOLNICTWO Nie zasilone2020-07-29
SZKOLNICTWO WYŻSZE Nie zasilone2020-09-13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zasilone częściowo2020-04-23
TURYSTYKA Zasilone częściowo2020-05-01
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Nie zasilone2020-06-18
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-04-24
Kategoria / grupa / podgrupa / okresStanPlanowana data udostępnienia
CENY Zasilone częściowo2020-05-06
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (DANE KWARTALNE) Nie zasilone2020-06-08
FUNDUSZE UNIJNE (DANE PÓŁROCZNE) Nie zasilone2020-11-13
HANDEL I GASTRONOMIA Zasilone częściowo2020-04-30
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nie zasilone2020-07-10
LUDNOŚĆ Nie zasilone2020-11-30
ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nie zasilone2020-05-11
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ, PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE Nie zasilone2020-06-12
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Zasilone częściowo2020-05-14
ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO Zasilone częściowo2020-05-14
RYNEK NIERUCHOMOŚCI Nie zasilone2021-08-13
RYNEK PRACY Zasilone częściowo2020-05-14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nie zasilone2020-06-15
TURYSTYKA Zasilone częściowo2020-05-01
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zasilone częściowo2020-05-14